Gromobranska i prenaponska zaštita solarnih elektrana

Gromobranska i prenaponska zaštita solarnih elektrana

Zbog sve većeg korištenja obnovljivih izvora energije, povećava se i broj solarnih elektrana. U većini slučajeva želja investitora je optimalno korištenje raspoloživog prostora i postizanje maksimalne učinkovitosti uz što manje troškove ulaganja i održavanja. Često se zaboravlja ili zanemaruje odgovarajuća zaštita od udara groma i prenapona!


Prilikom postavljanja solarnih elektrana na krovove postojećih zgrada, neophodno je poznavati postojeće instalacije na i u zgradi, kao i stanje i rad postojećih uzemljenja. Samo pravilnim pristupom solarna elektrana može se zaštititi na način da je zagarantovana nesmetana proizvodnja električne energije te da u slučaju direktnog ili indirektnog udara groma ne dođe do oštećenja ili prekida proizvodnje električne energije.

Vanjska gromobranska zaštita 

Solarne elektrane često se nalaze na izloženim mjestima. U slučaju direktnog udara groma solarna elektrana je izložena cjelokupnoj struji groma koja teče kroz konstrukciju solarne elektrane, okvire modula i povezane kablove. Uobičajena posljedica je uništenje modula i instalacije, a nije isključena ni mogućnost drugih mehaničkih oštećenja ili požara. Kod planiranja zaštite od udara groma općenito želimo implementirati izolirani vanjski sistem zaštite. Najbolju zaštitu pruža gromobranska instalacija koja je odvojena od solarne elektrane ili provodnih dijelova solarne elektrane. Odgovarajući sigurnosni razmak osigurava da u slučaju direktnog udara groma ne dođe do preskoka.


Unutrašnja gromobranska zaštita

Dok je vanjska gromobranska zaštita namijenjena za presretanje i raspršivanje direktnih udara groma, unutrašnja zaštita štiti od induciranih napona u spojnim provodnicima, porasta potencijala uzemljenja ili posljedica direktnih i indirektnih udara groma. Prenaponi su najčešći uzrok oštećenja električnih i elektroničkih uređaja, a u slučaju solarnih elektrana često uzrokuju uništenje bitnih dijelova elektrane, poput modula, pretvarača i upravljačkih sistema. Zaštita od prenapona mora biti planirana i izvedena prema normi EN 62305-4 koja definiše zaštitu zone od udara groma. Za odgovarajuću zaštitu provodi se izjednačavanje potencijala na prelazu instalacija iz jedne zone u drugu te se ugrađuje odgovarajući element za zaštitu od prenapona (SPD). Koji ćemo element prenaponske zaštite ugraditi zavisi od zona (LPZ) između kojih prolaze instalacije. Dostupni su različiti granični odvodnici prenapona LPZ za AC (naizmjeničnu struju) zaštitu kruga i DC (istosmjernu struju) zaštitu kruga. Odgovarajuća zaštita mora se osigurati ugradnjom odgovarajućih odvodnika prenapona s obje strane.

Profesionalno projektiranje i montaža

Planiranje, pravilno dimenzioniranje i ugradnju gromobranske zaštite prepustite Hermi stručnjacima! Sama lokacija i instalacija solarne elektrane, a samim time i mogućnost implementacije odgovarajuće zaštite su od ključne važnosti. U mnogim slučajevima kvalitetna i pouzdana zaštita od udara groma nije izvodljiva ili je smanjena zbog neadekvatnog odabira lokacije postavljanja modula solarne elektrane ili zbog neuvažavanja potrebe zaštite od groma.Prilikom zaštite od udara groma potrebno je voditi računa i o materijalima same građevine te građevinskim materijalima na koje je postavljena solarna elektrana. Moraju se odabrati odgovarajući i kvalitetni nosači, obujmice, vodiči, loveće palice i ostali elementi gromobrana Hermi. U zaštiti od prenapona odlučujuća je klasa zaštite i kvaliteta prenaponskih elemenata. Zbog relativno niske cijene u odnosu na cjelokupnu investiciju, ili zbog želje za uštedom, investitori često namjerno zanemaruju gromobransku i prenaponsku zaštitu manjih solarnih elektrana, uprkos činjenici da je obavezna! Ali kada udar groma uništi solarnu elektranu i instalacije u zgradi ili se čak zapali, već je kasno.

Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Lužansko polje 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina