Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja

30. septembra 2019

Podjetje HERMI d.o.o. je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Cilj javnega razpisa je s pomočjo nepovratnih sredstev izvesti izbrane ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti na tujih trgih. V okviru operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

  • Elektronska izmenjava med partnerji.
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Spletne trgovine.
  • Produktno-prodajni video.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanje.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (http://www.eu-skladi.si/).

Javni razpis je dostopen tukaj.

Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Lužansko polje 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina