Kompanija HERMI je dobila certifikat kvaliteta ISO 14001

Kompanija  Hermi je 17. novembra 2020. godine dobila certifikat kvalitete ISO 14001: 2015. Certifikat  ISO 14001 jedan je od najvažnijih alata koje organizacije u svijetu koriste kako bi odgovorile na izazove, koje svojim aktivnostima djeluju na okoliš. Cilj  standarda je očuvanje okoliša i prikladnih životnih uvjeta za buduće generacije. Uključuje ispunjavanje zakonskih zahtjeva, učinkovito korištenje resursa i sprečavanje zagađenja okoliša.

Stalno poboljšanje standarda kvaliteta neophodan je dio poslovnog procesa, a certifikati kvaliteta dodatni su dokaz učinkovitog upravljanja kompanijom i brigom za okoliš.

Certifikat kvalitete ISO 14001


Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Lužansko polje 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina