PKB-KOB02 fi12-14 E90 FeZn; kab.obujmica

Kod: 88807013

PKB-KOB02 fi12-14 E90 FeZn; kab.obujmica

Kod: 88807013

Kabelske obujmice za pričvršćivanje dviju paralelnih vatrootpornih kablova na vatrootporne zidove ili strop. Kabelske obujmice pričvršćuju se na zid, odnosno strop pomoću odgovarajućeg pričvrsnog zateznog sidra PPKP M6x50 E90, koji je dobio certifikat otpornosti na vatru E90.
Težina: 0.02

TEHNIČKI PODACI I NORME

OZNAKE U KATALOGU

MATERIJALI


OZNAKA
MATERIJAL
Rf
nehrđajući čelik
Rf*H4
nehrđajući čelik otporan na kiseline
Cu
bakar
Al
aluminij
Fe
čelik
FeZn
pocinčani čelik
FeZn-H
vruće pocinčani čelik
KFe
kaljeni čelik
FeCu
pobakreni čelik
CuZn
mesing
PE
polietilen - UV stabilan
N
najlon – UV stabilan
P-SV
poliester, ojačan staklenim vlaknima UV
PVC
elektrostatički plastificirano
PVC
otporna umjetna smjesa
Drvo
drvo
Beton
beton
Ltž
lijevano željezo
CuSn
pokositreni bakar

polipropilen

DIMENZIJE VODIČA

(prikladnost nosača za određeni profil vodiča)

OZNAKA
ZNAČENJE
Φ

promjer okruglog vodiča

P

dimenzije poprečnog presjeka plosnatog vodiča


SUSTAV PRIČVRŠĆIVANJA VODIČA NA NOSAČ

OZNAKA
ZNAČENJE
N

pričvršćivanje najlonskim pričvrsnim elementom

PE

pričvršćivanje polietilenskim pričvrsnim elementom

K
pričvršćivanje klik sustavom
V
pričvršćivanje vijcima
*
po narudžbi
Legenda oznaka
Kabelske obujmice za pričvršćivanje dviju paralelnih vatrootpornih kablova na vatrootporne zidove ili strop. Kabelske obujmice pričvršćuju se na zid, odnosno strop pomoću odgovarajućeg pričvrsnog zateznog sidra PPKP M6x50 E90, koji je dobio certifikat otpornosti na vatru E90.
ISO9001_&_ISO14001_cro.pdf
Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Lužansko polje 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina