Politika kakovosti

 1. Dolgoletne izkušnje, znanje in inovativne ideje
  Podjetje je v več kot 30-ih letih naredilo izredno velik korak v razvoju. Kot nišni proizvajalec nismo obstali, pač pa smo se razvili do točke, ko lahko trgu ponudimo več različnih programov iz lastne proizvodnje. Smo proizvajalci, hkrati pa tudi inovatorji in kreatorji rešitev. S strokovnostjo dosegamo pričakovanja kupcev, z inovativnostjo pa jih presegamo.
 2. Konkurenčnost temelji na znanju:
  Zanesljivo in odgovorno se lotimo vsakega projekta. Problem analiziramo strokovno in profesionalno, kar nam omogoča profesionalen, hiter in zanesljiv razvoj rešitve.
  Sledimo novim tehnološkim napredkom in vedno nadgrajujemo svoje znanje in tehnično opremo, ostajamo v “igri” ter tako ohranjamo konkurenčnost.
  Z našimi proizvodi se brez težav primerjamo z globalnimi proizvajalci, globalno konkurenco.
  Kupci zelo hitro prepoznajo kakovost naših izdelkov, kar dokazuje, da so naši proizvodi na najvišjem nivoju kakovosti in zahtevnosti. Spremembe so izziv, novosti pa elan za nove uspehe.
 3. Fleksibilnost, prilagodljivost, profesionalnost:
  Kupec pri nas prejme popoln servis. Dobi zelo dober proizvod in z njim vso tehnično podporo profesionalnega tima, saj vemo, da se kupci na svojih projektih srečujejo z določenimi zahtevami. Proizvajamo pod lastno blagovno znamko Hermi, razvijamo inovativne proizvode in danes smo v zelo kratkem času s hitrim odzivom in stalno komunikacijo sposobni razviti nov ali nadgraditi obstoječi proizvod. Kupci nam zaupajo, so zadovoljni in se vračajo.
 4. Partnerski odnosi:
  S kupci, dobavitelji, zaposlenimi in okolico, gradimo odkrite, poštene odnose, ki so temelj nadaljnjega dolgoročnega sodelovanja.
 5. Zdravo, prijazno in vzpodbudno okolje:
  Zaposleni so temelj podjetja. Skrb za “čisto“ delovno okolje in varovanje zdravja zaposlenih sta naša obveza. Naše podjetje predstavljajo zelo dobri in strokovni kadri. Številni sodelavci so že dolga leta v podjetju – to niso samo vodje, temveč tudi ključni ljudje v proizvodnji, prodaji in na tehničnem področju.
 6. Motiviranje zaposlenih:
  Delujemo po principu zadovoljen delavec je dober delavec. Za nas je izrednega pomena odkrit in topel medsebojen odnos z ogromno mero spoštovanja in čuta do sočloveka. Zaposlene nenehno motiviramo in nagrajujemo, s čimer še dodatno povečamo učinkovitost in zadovoljstvo.
 7. Proces stalnih izboljšav:
  Naša temeljna usmeritev je, da se v razvoju in kakovosti nikoli ne ustavimo. Vsak posameznik se zaveda pomembnosti svojega dela in svojega doprinosa k nastanku končnega izdelka. Znanja ne skrivamo, ravno nasprotno, zaposlene spodbujamo, da ga prenašajo na svoje sodelavce.
 8. Spoštovanje zakonodaje in mednarodnih standardov:
  Izdelke načrtujemo in proizvajamo ter testiramo v skladu z evropskimi, mednarodnimi in nacionalnimi standardi.

Direktor:
Miran Rauter

Naziv web-stranice

Kontakt

Hermi, d.o.o.

Lužansko polje 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina