NARUČI KATALOG

Shopping centar PLAZA, Mostar

Mostar je dobio novi shopping centar koji je jedinstven po mnogo čemu. Prije svega po konceptu retail parka koji podrazumijeva da svaka trgovina ima zaseban ulaz sa najvećim trgom u Mostaru i korisnom površinom za najam od 14.000 m², mjestom budućih kulturnih i zabavnih dešavanja u gradu na Neretvi. Plaza se nalazi na lokaciji Bišće polje na magistralnom putu M17. Po svemu sudeći, Mostar i cijela Hercegovina će ovime dobiti jedinstven centar za zabavu i shopping.

Za gromobran je korišteno:

426 SON 04 A KROVNI NOSAČ ZA LIMENI OPŠAV ATIKU (namijenjen za pričvršćivanje na atiku obloženu limenim rubom)
11621 SON 16-K KROVNI NOSAČ ZA LIMENI POKROV (krovni nosač u kompletu s brtvom i vijkom, primjeren za limene pokrove)
11622 SON 16-V KROVNI NOSAČ ZA LIMENI POKROV (krovni nosač u kompletu s brtvom i vijkom, primjenjen za limene pokrove)
10 VZ VERTIKALNA MEHANIČKA ZAŠTITA (dužine 1.5 m primjerena za tvrde zidove bez izolacije, zajedno sa nosačima, vijcima 50 mm i PVC-uloškom fi 8 mm. Zaštita je sastavljena od 1 × VZ vertikalna zaštita gola + 2 × NVZ).
303 NVZ NOSAČ ZA VZ (nosač za okomitu zaštitu izrađen od nehrđajućih materijala primjeren za tvrde zidove bez izolacije)
40122 KON 02 MJERNA SPOJNICA TRAKA-ŽICA (sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i 4 vijka te matice M8, namijenjena izvedbi mjernih i ostalih spojeva između okruglih i pljosnatih vodiča do širine 30 mm u zemlji i nad njom)
50111 KON 08 VEZNA SPOJNICA ŽICA-ŽICA (sastavljena od 3 pločice dimenzija 48 mm x 48 mm i vijka te matice M6, namijenjena izvedbi kontaktnih spojeva između okruglih vodiča različitih dimenzija u zemlji i nad njom)
300400 LOV UDARNA TAČKA GROMA (element za montažu na krajeve okruglih vodiča)
80529 KON 05 A KONTAKTNA SPOJNICA (sastavljena od 3 pločice dimenzija 20 mm x 58 mm i 2 vijka te matice M6, namijenjena izvedbi kontaktnih spojeva pljosnatih vodiča 30 mm i limenih dijelova)
90701 RH1 TRAKA RF 30 x 3.5 mm (pljosnati vodič od nehrđajućeg čelika dimenzija 30 x 3.5 mm, namijenjen prije svega izradi različitih uzemljivača i izjednačenja potencijala)
50422 KON 01 MJERNA KRIŽNA SPOJNICA (sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i 4 vijka te matice M8, namijenjena izvedbi mjernih i ostalih spojeva između pljosnatih vodiča do širine 30 mm u zemlji i nad njom)
90122 KON 09 SPOJNICA TRAKA – ARMATURNO ŽELJEZO (sastavljena od pločice dimenzije 40 mm × 30 mm i vijka M10, namijenjena izvedbi spojeva između pljosnatih vodiča do širine 40 mm i armaturom temelja do fi 20 u betonu)