NARUČI KATALOG

Logistički centar Lidl, Arja vas (Slovenija)

Logistički centar Lidl

Logistički centar LIDL u industrijskoj zoni Arja vas smješten je na više od 13 hektara zemlje. Za jedan od najvećih modernih logističkih centara u Sloveniji investicija je iznosila 70 milijuna eura, a izgradnja projekta uspješno je završena za samo godinu i pol. Osnovna funkcija logističkog centra je primanje i skladištenje robe i priprema robe za daljnju distribuciju u trgovinama.

Logistički centar ima više od 57.000 kvadratnih metara, što je uporedivo s 8 nogometnih igrališta i trenutno je najveća natkrivena zgrada u Sloveniji. Na krovu zgrade nalazi se solarna elektrana snage 1 MW koja zadovoljava otprilike trećinu potreba logističkog centra. Solarna elektrana zaštićena je od direktnog udara groma sa lovećim palicama, izloženi električni uređaji sa izoliranim lovećim sistemom, a cijeli je objekt zaštićen sa lovećom mrežom i odvodnim vodovima u skladu sa standardima gromobranske zaštite.

kabelske lestve v objektu

Logistički centar ima visoke zahtjeve za funkcionalnošću elektrotehničke infrastrukture. Hermi kabelski sistemi pružaju napajanje i podatke u cijelom objektu. Za izradu kabelskih trasa, zajedno sa svim potpornim i pomoćnim predmetima, korišteno je 11.900 metara kabelskih nosača, 580 metara kabelskih ljestvi i 1.160 metara kabelskih ljestvi za velika opterećenja. Za potrebe projekta razvili smo nove viseće nosače kabela za ugradnju kabelskih polica s većom udaljenošću od stropa zgrade.

kabelske police v objektu