NARUČI KATALOG

Program SHIELD

U poduzeću veliku pažnju posvećujemo suradnji s projektantima, izvođačima i ostalima koji su povezani s gromobranskim instalacijama.

U želji da projektantima olakšamo posao i pomognemo im u što kvalitetnijem rješavanju problema gromobranske instalacije, u suradnji s Fakultetom za elektrotehniku, računarstvo i informatiku Univerziteta u Mariboru, izradili smo PROGRAM SHIELD – računalno poduprto projektiranje gromobranske instalacije za zaštitu od udara groma.

Video prezentacija programa SHIELD: