NARUČI KATALOG

Neprimjetni gromobrani

Neprimjetni gromobrani

  • Instalacija za zaštitu od groma štiti objekt od izravnog udara groma.
  • Instalacija mora biti ispravna (materijali, okoliš ...).
  • Instalacija mora biti ispravno spojena na uzemljenje.


Gromobranska instalacija je skup smisleno postavljenih i pravilno dimenzioniranih vodiča koji omogućuju toku munje najbrži i najsigurniji put u zemlju.

Kod udara munje javljaju se izvanredno veliki strujni valovi (veći i od 200.000 A). Oni lako mogu uzrokovati požar ili mehanička oštećenja na objektima, ukoliko dođe do neposrednog udara u sam objekt.

Budući da je udar munje u stvarnosti strujni val, učinkovita zaštita je namještanje odvodnika – gromobranske instalacije – na mjestima na kojima se takav udar očekuje. Gromobranska instalacija je skup smisleno postavljenih i pravilno dimenzioniranih vodiča, koji omogućuju toku munje najbrži i najsigurniji put u zemlju. Izbor zaštite odnosno,dimenzioniranje zaštite,trebalo bi biti prepušteno stručnjacima, upoznatima sa standardima i propisima s područja zaštite od munje.Stručne osobe točno znaju na koja mjesta na objektu je potrebno postaviti gromobransku instalaciju, a na koja ne.

Ugradnjom gromobranske instalacije uspješno štitimo objekt od mehaničkih kvarova ili požara. Unatoč gromobranskim instalacijama može doći do oštećenja elektro uređaja u samom objektu. Do oštećenja tih uređaja može doći u slučaju udara munje u neki bliži objekt, tlo ili električnu mrežu. U električnim i drugim instalacijama se pojave prenaponi koji u pravilu uništavaju električne i elektronske aparate a mogu i instalacije. Sama gromobranska instalacija je pred tim pojavama bespomoćna, jedina prava zaštita je PRENAPONSKA ZAŠTITA.

Za više informacija o našim proizvodima i tehničkim specifikacijama naručite naš besplatni katalog ili kontaktirajte naše savjetnike.


Tehnička pomoćŽelite više informacija?

Za više informacija ili ponude, molimo Vas da ispunite odgovarajući obrazac, koji je dostupan na linkove ispod. Hvala Vam.

Krajnji kupci Projektanti i izvođači