NARUČI KATALOG

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo – prezentacija prenaponske zaštite Hermi®

29. Oktobra 2019

prezentacija prenaponske zaštite - JP Elektroprivreda BiH

Uspješno održana prezentacija prenaponske zaštite Hermi® u prostorijama JP Elektroprivreda BiH u Sarajevu. Prisutni inženjeri elektrotehnike iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Bihaća, sudjelovali su u debati problematike prenaponske zaštite i situacijama sa kojima se susreću na terenu.

prezentacija prenaponske zaštite - JP Elektroprivreda BiH

prezentacija prenaponske zaštite - JP Elektroprivreda BiH